Preparations:"); $fieldb1 = stripslashes(" Bureaucratie vervolg"); $fieldb2 = stripslashes(" Bureaucracy continued"); $fieldc1 = stripslashes("

Bureaucratie? Vervolg deel 1…

Laat ik beginnen met te stellen dat het niet aan de behandelende mensen van de gemeente Maarssen ligt. Zeker niet, ze zijn zelfs erg behulpzaam en doen hun best om mijn probleem op te lossen. Maar…
Het is een hoofdbreker, apart geval, nog nooit mee te maken gehad etc etc.
Mijn werkgever komt er door gebrek aan man en daadkracht ook niet uit. Het is een apart geval waarvoor we geen procedures hebben. Ik vind het typisch een Nederlands geval. Niet dat het in het buitenland ook niet zal bestaan, daar zullen we op de reis wel achter komen, maar er is een vrij algemene regel uitgevaardigd om fraude en misbruik van een 2e paspoort te voorkomen. En daar zijn dan dus geen uitzonderingen op. Het probleem is voor mij als “doener” heel duidelijk en simpel op te lossen. Benoem mijn huidige paspoort als noodzakelijk zakenpaspoort, dit omdat ik het dagelijks voor mijn werk nodig heb en zelfs niet zonder mag vliegen. En geef mij vervolgens een normaal paspoort. Noem het laatste paspoort mijn basis paspoort
En mijn huidige paspoort een zakenpaspoort. Klaar, punt uit.
Maar ik ben een doener en geen “Denker”. De aanvraag is inmiddels via de gemeente naar binnenlandse zaken, naar buitenlandse zaken, naar een speciale vraagbaak en tenslotte naar de NVVB gegaan waar het nu nog ter beoordeling ligt.
Wordt vervolgd.

"); $fieldc2 = stripslashes("

Bureaucracy? Part 2…

Let me start with a statement; The people working at the civic centre here in Maarssen, are doing there utmost to help me solve this problem. This all within
there limits of possibilties. They call it a head breaker, never had this one before,
special case etc. etc.
My employer can’t do anything either because of lack of manpower and knowlidge.
They call it a special case which they had never had before and dont have any procedures or rules for. I call it a typical Dutch example where there has been a new set of rules issued that application for a second passport must be more stringent and improper use should be banned to a minimum. Especially by criminals. And there are no exemptions.. For me as a absolute practical / operational person ,the problem is clear and easy to solve. Revoke my passport I now use. And issue two new passports! The first being my one personal passport, and the other being my Business passport witch I will use to work with. Problem solved, no worries….
But I am o practical person and not a thinker. After the civil centre looked at it and both the home and foreign ministry’s , a special bureau for these sort of problems my request for a second passport is now ad another special bureau. I will keep you posted.


"); $fieldd1 = stripslashes(""); $fieldd2 = stripslashes(""); $fieldweb = stripslashes(""); $fieldmail = stripslashes(""); ?> Cape to Cape Ride
Contact:

Click here for a message.
Click here for email.

Introduction:

Who are we:
: Nol Visser
: Bob Visser
Our bikes:
: Nol's bike
: Bob's bike
Why we do this:
: Cape to Cape sponsor tour

Donations:

Reports:

Land reports:
: Report of visiting countries

Preparations tours:

: Testdrive to France

Archief:

Close Interviews

Close Preparations:

Klik hier voor de sponsoren."); $special2 = stripslashes("
Click here to enter the sponsor page."); ?>
Sponsors:
 
Cape to Cape clock
Motorcycle brand of the "Riders"
Where are we:


Spot us.

Countdown
We are at "HOME"

-HOMECOMING-

Visitors

   visitors

   visitors online

^ Top ^